Grunnen til at vi informerer om dette nå, er at det er mistanke om meslinger hos en innbygger i Nes kommune (Akershus).

Oppdatert informasjon per 1. april fra helsetjenesten i Oppegård

Tilbud om gratis MMR-vaksine til voksne personer født i 1960 eller senere, som ikke er vaksinert eller ikke har hatt meslinger

Helsetjenesten i Oppegård tilbyr gratis MMR-vaksine til personer som er født i 1960 eller senere, og verken har fått MMR-vaksine eller har hatt meslinger.

For å bestille time til MMR-vaksine kan du kontakte Helsestasjonen på tlf. 66 81 92 66.

Det er foreløpig kun satt av én dato for vaksinering, mandag 8. april.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke per i dag å fremskynde MMR-vaksinen hos små barn under 15 måneder

Barn får tilbud om MMR-vaksine når de er 15 måneder og på 6. trinn (ca. 11 år).

Det kan likevel være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjon hvis du planlegger å reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd.

Lenke til Folkehelseinstituttets nettside for råd i forbindelse med utenlandsreise: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Generelle anbefalinger om MMR-vaksine

Disse trenger ikke MMR-vaksine:

  • Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine, og det er ikke nødvendig med flere doser.
  • Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi derfor å ta én dose MMR-vaksine.
  • Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.

Unntak:

  • Personer født i 1970 eller senere anbefales én dose MMR-vaksine i følgende tilfeller:
    • Dersom de ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og dermed fått meslingvaksine/MMR-vaksine, eller
    • dersom de ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. De fleste oppnår da langvarig beskyttelse.

Kilde. Folkehelseinstituttet