Spørsmål og svar om Storebukta

Hvorfor er det anleggstrafikk i Solbråtanveien?

  • Vi tilrettelegger for arbeidet med å skifte ut kulverten. Anleggsmaskiner kommer på plass via Solbråtanveien og vi opparbeide riggplass for arbeidet. 
  • Kommunen har skiltet omkjøring for å avlaste veien mest mulig.

Hvordan skal de som går og sykler komme fram? 

  • I hele anleggsperioden vil vi skilte gang- og sykkelveier og prøve å legge veiene utenfor anleggsområdet.
  • De som kommer sørfra må bruke undergangen ved Solbråtanveien 24 opp til gang- sykkelveien langs Skiveien og videre mot Kolbotn sentrum.

Hvor lenge vil arbeidet foregå?  

Les mer om arbeidiet på vann og avløsnettet