Folkehelseinstituttet har nylig laget en oversikt med spørsmål og svar om akkurat dette.

Se Folkehelseinstituttets nettsider!