Hva kan du søke om?

Det er mulig å søke om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg.

Det skilles primært på to ulike anlegg:

  • Ordinære anlegg. Det betyr anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet.
  • Nærmiljøanlegg er anlegg for utendørs egenorganisert aktivitet.  Primært rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år.

Hvem kan søke om spillemidler?

De som kan søke er hovedsakelig idrettslag under Norges Idrettsforbund, velforeninger og andre frivillige organisasjoner.

For nærmere opplysninger: Anleggsregisteret

Søknadsfrister

Spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg er 1. oktober

Aktuell informasjon

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette. Det er også en god anledning til å begynne dialogen med kommunen om det kommende anleggsprosjektet.

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og/eller fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen.

For mer informasjon om søknadsprosess, bestemmelser og veiledning se Anleggsregisteret

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om spillemidler og spillemiddelsøknader kan du ta kontakt på tlf. 66 81 90 90.