Kulturdepartementet har laget et dokument som inneholder krav til søker og hva du kan søke om. Her ser du dokumentet.

Kommunen godkjenner og prioriterer søknadene. Søknaden sendes via www.idrettsanlegg.no. Søknaden vil automatisk gå til Oppegård kommune.

Frister
- Spillemidler til ordinære idretts- og friluftslivsanlegg: 1. oktober (for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er fristen 1. september)
- Spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg: 1. oktober (for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er fristen 1. september)

Mer informasjon
Idrett og friluftsliv, tlf. 66 81 93 89 eller e-post til Idrett og friluftsliv.

Informasjon
Brev fra kulturdepartementet om tilskudd 2016