Spesialisert rehabilitering passer for brukere med omfattende fysisk funksjonssvikt og et mer komplekst sykdomsbilde. Det beste for deg er at rehabiliteringen foregår i ditt eget hjem ved hjelp av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier, eventuelt i samarbeid med hjemmesykepleien. 

Er du i målgruppen?

Du er over 18 år, og du ønsker å delta aktivt i egen rehabilitering. Du har behov for hjelp fra minst to av faggruppene i teamet. Dine hovedutfordringer er ikke først og fremst knyttet til psykiatri, rus eller raskt utviklende demenssykdom.

Har du spørsmål om spesialisert rehabilitering?

Du eller dine pårørende kan ta kontakt direkte med oss:
  • 413 44 870  (ergoterapeut)
  • 922 42 339  (fysioterapeut)
  • 413 51 147  (sykepleier)

Besøksadresse: Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Oppegård kommune, Helsetjenesten, Spesialisert rehabilitering, postboks 510, 1411 Kolbotn 
E-postSpesialisert rehabilitering