Bakgrunn for skolens sosialpedagogiske plan finnes i kapittel 9A i opplæringslova, også kalt elevenes arbeidsmiljølov. Den skal sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Begrepet skolemiljø omfatter både det fysiske miljøet og det psykososiale miljøet ved skolen. Skolemiljø ble tidligere omtalt som læringsmiljø.

Sosialpedagogisk plan