Råd og veiledning

Du har rett til råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Økonomisk sosialhjelp

Gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Målet er å hjelpe deg så du klarer å styre økonomien din selv.

Økonomisk rådgivning

Kontakt gjeldsrådgiver i NAV Oppegård på tlf. 55 55 33 33.

Se hva må ha med deg til:

Møte med gjeldsrådgiver 

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få tett og tilpasset oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.

Kvalifiseringsprogrammet 

Midlertidig bolig/døgnovernatting

NAV kan hjelpe deg å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Les mer om midlertidig bolig/døgnovernatting