Overskuddet av kafeen går til solidaritetsprosjekter.  Skolen støttet sist TV-aksjonen i 2017 til inntekt for UNICEF med over kr 8 000,- høsten 2017.  

Vi støtter også en skole i landsbyen Thanapara i Bangladesh. 

 

Elever samler inn penger til TV-aksjonen