Legene på Solgården legesenter anbefaler pasientene, som er avhengig av heis, om å bestille sine planlagte legetimer frem til og med uke 4 og fra uke 13 i 2017.

Telefon i gangen nede

Klarer du å gå i trapp med følge, vil det i denne perioden settes opp en telefon nede i gangen som du kan ringe rett inn til helsesekretærene på Solgården.  En helsesekretær vil komme ned for å bistå deg opp trappen. Da er det fint om du er ute i god tid til legetimen.

Oppretter midlertidig legekontor

Det er opprettet et midlertidig legekontor på Kolbotn helsestasjon som legene på Solgården legesenter kan benytte til avtalte tider tre ganger i uken. Dersom du skal møte til time der, vil du få spesielt beskjed om dette.

Behov for akutt legehjelp for denne pasientgruppen vil man forsøke å løse ved å samarbeide med daglegevakt på andre legekontor, eventuelt med hjemmebesøk.

Har du spørsmål, kontakt helsetjenesten på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til helsetjenesten.