Bruk av solarium kan gi økt risiko for hudkreft og andre hud- og øyeskader.

Virkeområde

Regelverket gjelder for alle solarier, enten i solstudioer, treningssentre, hoteller, hudpleiesalonger eller andre virksomheter.

«Forskrift om strålevern og bruk av stråling» skal sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.
Lenke til forskriften 

«Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.» skal sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
Lenke til forskriften 

Solarier går inn under begrepet hudpleie. Det er kun hygienen ved solarier som reguleres i denne forskriften, og ikke kvaliteten ved solariet. 

Virksomhetsleders/eiers ansvar

Meldeplikt

  1. Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde virksomheten sin til Statens strålevern. Innmeldingen gjøres via deres hjemmeside.
  2. Ved oppstart skal ansvarlig for virksomheten sende melding til miljørettet helsevern (kommunen). Det samme gjelder ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger. Strålekildene må ikke anskaffes, tas i bruk eller håndteres før virksomheten har fått bekreftelse på at meldingen er mottatt av miljørettet helsevern.
  3. Ved navneendring, overdragelse og opphør av virksomhet/solarium, skal skriftlig melding sendes til Statens strålevern og miljørettet helsevern.

Bestått solarieprøven

Fra 1. januar 2016 skal ansvarlig for daglig drift av solariet og ansatte med kundekontakt ha bestått en kunnskapsprøve. Prøven har en gyldighet på fem år.
www.solarieprøven.no

Lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Internkontroll

Den ansvarlige for solariene skal sørge for internkontroll og etablere et internkontrollsystem.

Ulykker og unormale hendelser

Ansvarlig leder skal straks varsle ulykker og unormale hendelser til Statens strålevern. Skriftlig rapport skal sende innen 3 dager. Eksempler på ulykker og unormale hendelser finner du i forskriften (§ 20).

18-årsgrense

For å håndheve 18-årsgrensen skal alle solariumsvirksomheter ha et system for alderskontroll.

Informasjonsbrosjyre til alle kunder

Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk.

Advarselsplakat

Virksomheter skal ha oppslag med advarselstekst og verneregler i samsvar med den europeiske solariestandarden. Det er obligatorisk å bruke Strålevernets versjon av denne advarselsplakaten.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern mottar meldinger, og holder oversikt over virksomhetene i kommunen. Vi gir råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere, samt fører tilsyn med virksomhetene.

Meldeplikt

Ved oppstart, eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger skal ansvarlig for virksomheten sende melding til:
- Strålevernet 
- Oppegård kommune, Miljørettet helsevern: Meldingsskjema PDF document ODT document   

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for solariene skal av eget initiativ gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kontakt Miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Regelverk

Strålevernloven

Nettsider

Statens strålevern om solarium