Voksne skaper vennskap

I uke 36 er det igjen klart for kampanjen "Voksne skaper vennskap"

I uke 36, mandag 31. august – fredag 4. september vil Sofiemyrtoppen skole gjennomføre kampanjen  ”Voksne skaper vennskap”. Det å skape gode vennskap har vist seg å være et av de sterkeste virkemidlene mot mobbing, og ofte er det enkle grep som skal til. Særlig når de voksne engasjerer seg, og bidrar til at lek, moro og samhandling skjer. Aktivitetene denne uken representerer starten på dette viktige arbeidet med å skape vennskap og motvirke mobbing.

I tillegg til diverse aktiviteter i skoletiden, vil også FAU i samarbeid med skolen arrangere frivillige aktiviteteter på kveldstid 2. og 3. september.

 

Her kan dere lese invitasjonen

Her kan dere lese informasjon om kampanjen fra Utdanningsdirektoratet