Til deg som har søkt videregående i Akershus for skoleåret 2016/17

Her er viktig informasjon fra Akershus fylkeskommune