Sofiemyrtoppen skole - 10 år!

Onsdag 14. oktober markerte vi at det er 10 år siden tidligere Sofiemyr skole, Fløysbonn skole og Sofiemyråsen skole ble slått sammen til en stor skole: Sofiemyrtoppen skole!

Vi hadde en flott samling i skolegården for alle elever og ansatte.

Vi hadde besøk av ordfører, kommunalsjef, tidligere rektor og FAU.

Vi sang, spiste kake og gikk i lang lang rekke rundt alle 3 skolebygg.

En flott dag! 

Fra skolegården

Ordfører Thomas Sjøvold taler

Så feiret vi med kake

Elever i skolegården

Elever i skolegården

To som nyter et kakestykke!

Fra feiringen i skolegården

Elever på rekke og rad

Elever samlet i skolegården - sett ovenfra