Skolemelk

Foresatte til elever på 1. - 7. trinn kan nå bestille skolemelk for skoleåret 2015/16

Skolemelk administreres av Tine, gå inn på Tines hjemmesider for å bestille

 

Her kan dere lese foreldrebrosjyren til Tine