Skolebruksplanen ute på høring

Oppegård kommune har nå en ny skolebruksplan ute til høring.

 Denne kan ha stor betydning for hvordan framtidens skole vil se ut i kommunen vår.

Skolebruksplanen vil bli tatt opp i SU.

Du kan lese mer på  kommunens hjemmeside