Natteravnene på Sofiemyr!

FAU ved Sofiemyrtoppen skole er i full gang med å etablere Natteravnene på Sofiemyr!

Her har dere informasjon fra Natteravnkoordinator på Sofiemyr, Therese Michelet:

Kjære alle foreldre på Sofiemyrtoppen skole,

som mange vil ha sett, er vi godt i gang med å etablere Natteravnene hos oss på Sofiemyr. Vi har et ønske om å være i gang med første runde allerede natt til 1. mai og vi ønsker oss enda fler som ønsker å vandre denne kvelden.

Jeg vil lage en oversikt over flere datoer, slik at dere kan skrive dere på/melde tilbake hvilke alternative kvelder dere kan vandre. 

Det jeg trenger nå i første omgang er en tilbakemelding på hvem som kan være med å vandre natt til 1.mai. 

Når jeg har fått tilbakemeldinger fra dere, setter jeg opp vandregruppe med en som leder. Det er flott om vi får to grupper denne første kvelden, og det betyr minimum 6 stykker. Gruppeleder får ansvar for å evt avlyse vandring dersom noen blir syke, evt forsøke å kontakte noen "på sparket"  og å sørge for at deltakere signerer taushetserklæring for hver enkeltstående vandring. Leder får også ansvar for å sjekke at sekken har det utstyr den skal ha, men disse praktiske oppgavene kommer jeg tilbake til.

 

Dette blir første vandring og jeg tenker det er viktig å gjøre seg erfaringer i forhold til hvor sent det er behov for at vi er der ute, hvordan bør vi legge opp ruten og hvor stort område vi bør dekke de ulike datoer. Et eksempel er at Eisteren (nede ved Gjersjøen) kan være mer aktuelt noen datoer enn andre. Jeg foreslår at første vandring starter kl 21.00 og vandrer til kl 24.30

Referatet fra informasjonsmøtet er distribuert via FAU-representantene. 

Jeg legger også ved en link der dere kan lese litt om natteravnenes oppgave og rolle. 

http://www.natteravn.no/om-natteravning/hva-er-en-natteravn/

Bidra gjerne med å rekkruttere flere natteravner - både foreldre og andre potensielle fine folk :) 

Jeg gleder meg til å vandre sammen med dere og å samarbeide om å få til en godt drevet natteravngruppe på Sofiemyr!

mvh

 

Therese Michelet

Natteravnkoordiantor Sofiemyr

mob 92011344