Nasjonale prøver

Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og matematikk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre prøver i lesing og regning.

Prøvene gjennomføres i perioden 12. til 23. oktober for 5. trinn og 14. september til 9. oktober for 8. og 9. trinn

 

Her kan dere lese informasjon til foresatte fra Utdanningsdirektoratet

Her finner dere ytterligere informasjon, samt eksempeloppgaver