Kartleggingsprøver

Vi gjennomfører i disse dager kartleggingsprøver på barnetrinnet

1., 2. og 3. trinn: lesing

2. trinn: regning

3. trinn: engelsk

4. trinn: digitale ferdigheter

Dere kan lese mer på utdanningsdirektorates hjemmesider: udir.no