Graverarbeider i skolegården

Det vil i høstferien bli utført gravearbeider i Sofiemyrs skolegård.

Det er avdekket en større vannlekkasje i grunnen som må utbedres, og det er kommunen v/VAR (vann, avløp og renovasjon) som vil utføre arbeidene.