God sommer!

Vi ønsker alle elever og foresatte en god sommer!

For elever i SFO med ferietilbud, er SFO åpent til og med tirsdag 30. juni og åpner igjen mandag 3. august. SFO er stengt på plandagene onsdag 24, juni samt 13. og 14. august.

Første skoledag etter ferien er mandag 17. august. 

Her kan dere se oppmøtetider.

Vi takker av rektor Inger Merete Benum etter 10 år ved Sofiemyrtoppen skole, og ønsker samtidig ny rektor Line Bjørnstad velkommen fra 1. august!