Foreldremøter 5., 6. og 7. trinn

Det avholdes foreldremøter for 5., 6. og 7. trinn onsdag 16. september

5. trinn, kl. 17.30. Felles informasjon på mediarommet Fløysbonnbygget, deretter klassevis på klasserom Sofiemyrbyygget.

Invitasjon 5. trinn

6. og 7. trinn, kl. 18.30. Felles informasjon på mediarommet Fløysbonnbygget, deretter klassevis på klasserommene.

Invitasjon 6. trinn

Invitasjon 7. trinn