En dag for andre!

Mandag 15. juni er det igjen tid for "En dag for andre"

Valgfaget "innsats for andre" er i år ansvalige for innsamlingsaksjonen, og har gjennom hele skoleåret arbeidet med planlegging og gjennomføring. Innsamlede midler går til Leger uten grenser.

Elevene vil gå med plomberte bøsser merket Leger uten grenser og alle vil ha ID kort fra skolen.

Ta godt i mot dem!