Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser arrangeres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen

Før jul vil vi gjennomføre elevundersøkelsen på 6.- 10. trinn og Zero-undersøkelsen på 3.-5. trinn.

 

Undersøkelsene er elektroniske, anonyme og frivillige å delta på,

Her kan dere lese mer om elevundersøkelsen 6.-10. trinn

Her kan dere lese mer om Zero-undersøkelsen 3.-5. trinn