Skolestart høsten 2017, informasjonsmøter for 1. og 8. trinn

Onsdag 7. juni (kommende 1. trinn) og onsdag 1. mars (kommende 8. trinn), inviterer vi til informasjonsmøte for foresatte

1. trinn:

Onsdag 7. juni

Kl. 18.00 - 19.30 på musikkrommet, Sofiemyrbygget.
Informasjon om skole og SFO. Praktisk informasjon om ulike støttefunksjoner, FAU og deres arbeid. Presentasjon av lærere og hva det betyr å gå på 1. trinn. De nye klassene blir presentert.  

Torsdag 8. juni

Kl. 09.00-12.00
Skolestarterne inviteres til førskoledag på dagtid inkl. SFO i siste timen.

 

8. trinn:

Onsdag 1. mars

Kl. 18.30 - 20.00 på musikkavdelingen 2. etg, Fløysbonnbygget.
Orientering om overgangen til ungdomsskolen, miljøet blant elevene, karakterer, skole/hjem-samarbeidet, hvilke forventninger har vi til hverandre, utdanningsvalg, valg av fremmedspråk eller språklig fordypning.

Invitasjon