Ledige lærerstillinger fra høsten 2017

Vi har ledige stillinger, faste og vikariater fra høsten 2017

Sofimyrtoppen skole 1.- 10. trinn

Vi trenger lærere i fagene: Spesialundervisning, norsk, engelsk, tysk, spansk, kroppsøving og kunst og håndverk, matematikk, naturfag, karriereveiledning (u-trinnet) og koding m.m.

Vi ønsker lærere med spesialundervisning kombinert med undervisningskompetanse i fag på barne og ungdomstrinnet. Ønskelig med kompetanse i IKT.

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med Kjetil Myklebust , rektor barnetrinnet, 66814201 eller Line Bjørnstad, rektor ungdomstrinnet ,   66814101.

 

Sofiemyråsen ressurssenter

Sofiemyråsen ressurssenter trenger 1-2 lærere/ førskolelærere med videreutdanning i spesialpedagogikk fra 01.08.17. Alle elevene har individuelle opplæringsplaner i alle fag/ områder.

For mer informasjon om stillingene kan Gro Gjermundsen (und.inspektør) kontaktes på tlf. 66 81 41 80

Du kan lese mer om utlysningen på kommunens hjemmeside.

Søknad skjer elektronisk via kommunens søknadsportal: Sak 16/4856 - Hovedutlysning lærerstillinger høsten 2017.