Læringsmiljøprosjektet - kartlegging av trivsel

Som deltagere i læringsmiljøprosjektet ønsker vi å informere foresatte om at vi nå gjennomfører undersøkelsen "Spekter" på alle trinn

Her kan dere lese mer om undersøkelsen. Vedlegget sendes også alle foresatte på mail fra kontaktlærer.