8. - 10. trinn - Ungdata

På oppdrag fra Oppegård kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer.

Her kan dere lese mer om undersøkelsen