2016-17

Oversikt over 2016-17
Tittel Dato
17. mai 16. mai 2017 03:10
2.- 7. trinn - foreldremøter i forbindelse med innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Chromebook og iPad til alle elever 23. mars 2017 12:10
Elevundersøkelsen 23. mars 2017 12:10
Foreldremøter 1.-10. trinn 23. mars 2017 12:10
God sommer! 29. juni 2017 10:19
Inntil fire faste lærerstillinger ved Sofiemyrtoppen skole 23. mars 2017 12:10
Juleverksted 2016 - kan du være med å hjelpe? 23. mars 2017 12:10
Ledige lærerstillinger fra høsten 2017 23. mars 2017 12:10
Leirskole 08. mai 2017 01:18
Læringsmiljøprosjektet - kartlegging av trivsel 23. mars 2017 12:10
Normale luftverdier på Sofiemyrtoppen skole 23. mars 2017 12:10
Nullmobbing.no 23. mars 2017 12:10
Ny undervisningsinspektør på ungdomstrinnet 23. mars 2017 12:10
Onsdag 18/1 slutter alle elever kl. 13.30 23. mars 2017 12:10
Organisasjonsendring 23. mars 2017 01:17
Sikkerhet på lekeplasser 23. mars 2017 12:10
Skolestart 29. juni 2017 10:16
Skolestart høsten 2017, informasjonsmøter for 1. og 8. trinn 23. mars 2017 12:10
Sofiemyrbygget, stenging av pav. IV, informasjon til foresatte 23. mars 2017 12:10
Trivsels- og ordensreglement 23. mars 2017 12:10
Tusen takk! 05. mai 2017 01:10
Velkommen til skolestart i august 23. mars 2017 12:10