Vinteraktivitesdag 1.- 5. trinn

Tid: 14. februar 2017 , kl 08:15 - 14:00
Om arrangementet:

Elevene har meldt seg på aktiviteter direkte til sin kontaktlærer