Informasjonsmøte kommende 1. trinn

Tid: 07. juni 2017 , kl 18:00 - 19:30
Om arrangementet:

 

Presentasjonen som ble brukt

 

Kl. 18.00 - 19.30 på musikkrommet.


- Generell informasjon om skolen og SFO

- Informasjon angående inndeling av klasser

- Skole-/hjem-samarbeid. Forberedelse til skolestart

- Skolehelsetjenesten

 

De nye 1. trinnselevene inviteres også! Det vil bli egne aktiviteter for dem.

Invitasjon