Foreldremøte 5. trinn - innføring av Chromebook

Tid: 07. mars 2017 , kl 18:00 - 19:00
Om arrangementet:

Musikkrommet paviljong 4