Foreldremøte 3. trinn - innføring av Chromebook

Tid: 06. mars 2017 , kl 19:00 - 20:00
Om arrangementet:

Musikkrommet, paviljong 4