Bruk Hue-kampanjen, foreldremøte 6.-10. trinn

Sofiemyrtoppen skole har meldt seg på kampanjen "Bruk Hue", og inviterer alle foresatte til elever på 6.- 10. trinn til foreldremøte 29. november kl. 18.00

Tid: 29. november 2016 , kl 18:00:18:00 - 19:30:19:30
Sted: Fløysbonnbygget, 2. etg, mediarommet
Om arrangementet:

Invitasjon foreldremøte

Her kan du lese mer om kampanjen

Fakta om nettmobbing

Demofilm om kampanjen (Youtube)

 

Tilgang til nett og mobil har de siste årene skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre opplever vi at slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke ny teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til ”gammeldags” mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten og ønsker å bekjempe mobbing, og har utarbeidet en egen skoleturné der denne problematikken blir belyst. Målet er at kampanjen forebygger digital mobbing gjennom å spre kunnskap om hvordan foreldre og barn bør håndtere digitale mobbesituasjoner.

Bruk Hue-turneen startet opp høsten 2009, og har siden den gang besøkt over 800 skoler, mer enn 220.000 elever og snart 50.000 foresatte.

OM GJENNOMFØRINGEN

Det vil være samling for elevene på dagtid, og en samling for foreldrene på ettermiddag/kveld. Målet er å engasjere og bevisstgjøre ungdom og deres foreldre om hvordan de best kan bekjempe digital mobbing. Det er lagt opp til en interaktiv dialog, der aktuelle problemstillinger blir diskutert. Opplegget varer i tre kvarter for elevene (på dagtid), med filmer, dialog og råd. For foresatte (på kvelden) varer samlingen noe lenger.