9. trinn, foreldremøte - grenser og valg

Tid: 16. mars 2017 , kl 18:30 - 20:30
Om arrangementet:

Program:

Kl.18.30-19.15 på skolens mediarom i 2.etasje:

Fellesdel med Utekontakten og forebyggende politi

 

-          Situasjonen i Oppegård generelt (rus & seksualitet)

-          Hvordan være tydelig voksen? Hvordan forholder vi oss som foresatte til ungdommene? Hvordan prater vi med ungdommene?

-          Hva ser vi etter i forhold til rus hos ungdommen og hva gjør vi ved mistanke?

 

Kl.19.15-19.30: Pause

Alle foresatte går opp i 3.etasjen til sine klasserom

Kl.19.30-20.30: Diskusjonsgrupper om temaet med foresatte klassevis.

Vi oppfordrer alle foresatte å møte til denne kvelden. Velkommen!

 

Onsdag 15.mars har vi satt av dagen til temaet på skolen for elevene. Da vil utekontaktene ha et eget opplegg i hver klasse hvor de tar opp:

-          Rusrelaterte ting

-          Grenser og det å ta gode valg i avgjørende øyeblikk

-          Bildedeling

-          Praktiske øvelser i forhold til det å ta valg med ekstra vekt på å «si nei»

 

Vi vil se en film «Natt til 17.», i etterkant av filmen vil vi diskutere noen gitte caser fra filmen eller andre gjenkjennbare caser med elevene (i halv klasse)

Elevene får også besøk av forebyggende politi tirsdag 21.mars, de skal være en skoletime sammen med hver klasse. I den anledning skal elevene forberede spørsmål til politiet. Til slutt på onsdag 15. skal elevene i hver klasse lage en plakat som skal tas frem på møtet for dere foresatte, på denne plakaten skal det stå påstander om hva de liker/ikke liker at foreldrene gjør eller sier.