10C, overnattingstur i Østmarka

10C er på overnattingstur i Østmarka fra torsdag til fredag

Tid: 08. september 2016 - 09. september 2016 , kl 09:00 - 17:00
Om arrangementet: