10B, overnattingstur i Østmarka

10B er på overnattingstur i Østmarka fra onsdag til torsdag

Tid: 07. september 2016 - 08. september 2016 , kl 09:00 - 17:00
Om arrangementet: