2016-17

Oversikt over 2016-17
Tittel Dato
10A, overnattingstur Østmarka 23. mars 2017 12:10
10B, overnattingstur i Østmarka 23. mars 2017 12:10
10C, overnattingstur i Østmarka 23. mars 2017 12:10
9. trinn, foreldremøte - grenser og valg 23. mars 2017 12:10
Aktivitetsdag 2. - 7. trinn 12. juni 2017 07:24
Bruk Hue-kampanjen, foreldremøte 6.-10. trinn 23. mars 2017 12:10
Deltakafe 23. mars 2017 12:10
Deltakafe 23. mars 2017 12:10
Deltakafe 23. mars 2017 12:10
Felles foreldremøte 23. mars 2017 12:10
Felles foreldremøte 23. mars 2017 12:10
Felles juleavslutning 1.-7. trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 1.-4., trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 10. trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 2. trinn - innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 3. trinn - innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 4. trinn - innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 5. trinn - innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 5.- 7- trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 6. trinn - innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 7. trinn - innføring av Chromebook 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 8. trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 9. trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte SFO 23. mars 2017 12:10
Fotografering 23. mars 2017 12:10
Høstaktivitetsdag 23. mars 2017 12:10
Informasjonsmøte for foresatte til elever på 10. trinn - videregående opplæring 23. mars 2017 12:10
Informasjonsmøte kommende 1. trinn 17. juni 2017 09:41
Informasjonsmøte kommende 8. trinn 23. mars 2017 12:10
Juleverksted 1. - 7. trinn 23. mars 2017 12:10
Karneval 1. - 7. trinn 23. mars 2017 12:10
Sommeravslutning 1.-6. trinn 13. juni 2017 10:17
Sommeravslutning, 7. trinn 17. juni 2017 09:40
Vinteraktivitesdag 1.- 5. trinn 23. mars 2017 12:10
Vinterball, 10. trinn 23. mars 2017 12:10