Sykkelaksjon, barnetrinnet

Oppegård kommune er en sykkelkommune og vi iverksetter tiltak for å få enda flere til å sykle. Ved hjelp av innleid mannskap blir syklene til interesserte elever sett over og mindre feil og mangler rettet.

Tid: 14. april 2016 , kl 09:00 - 17:00
Om arrangementet: