Kommende 8. trinn 2016, informasjonsmøte foresatte

Vi inviterer til informasjonsmøte for foresatte til elever som skal begynne på 8. trinn høsten 2016

Tid: 01. mars 2016 , kl 18:30 - 20:00
Om arrangementet:

Møtet avholdes på Fløysbonnbygget, 2. etg - musikkavdelingen.

Det vil bli orientering om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn, miljøet blant elevene, karakterer, skole/hjem-samarbeidet, utdanningsvalg/valgfag, valg av fremmedspråk.

Invitasjon

Vel møtt!