Karneval, 1.-7. trinn

Tid: 19. februar 2016 , kl 11:30 - 14:00
Om arrangementet: