Foreldremøter 1., 2., 3. og 4. trinn

Tid: 17. september 2015 , kl 17:30 - 19:15
Om arrangementet:

Det avholdes foreldremøter for 1., 2., 3. og 4. trinn

1. og 2. trinn, felles informasjon mediarommet Fløysbonnbygget (2. etg) kl. 17.30 - 18.15,  deretter klassevis på klasserom Sofiemyrbygget

3. og 4. trinn, felles informasjon mediarommet Fløysbonnbygget (2. etg) kl. 18.30 - 19.15, deretter klassevis på klasserom Sofiemyrbygget