Foreldremøte 10. trinn, søknadsprosessen videregående opplæring

Tid: 06. januar 2016 , kl 19:00 - 20:00
Om arrangementet: