Foreldremøte 10. trinn, informasjon om søknadsprosessen til videregående skole

Rådgiver og en representant fra veiledningssenteret i Follo vil informere foresatte på 10. trinn om elevenes søknad til videregående skole

Tid: 18. november 2015 , kl 19:00 - 20:00
Om arrangementet:

De vil gå igjennom frister, rettigheter, plikter og litt generell info knyttet til søknadsprosessen. (Møtet vil først og fremst være nyttig for de  foresatte som ikke nylig har hatt barn som har søkt videregående opplæring). Et nytt informasjonsmøte, hvor vi vil gå mer spesifikt inn på de ulike utdanningsprogrammene, blir avholdt onsdag 6. januar.

 

Møtet avholdes på Fløysbonnbygget, mediarommet i 2. etasje.

 

Velkommen!