Dysleksi, temamøte for foresatte 8. og 9. trinn

Ungdomsskolene i Oppegård ønsker å invitere foreldre med barn på 8. og 9. trinn som har dysleksi til møtekveld

Tid: 10. november 2015 , kl 19:00 - 21:00
Om arrangementet:

Møtet holdes på Ingieråsen skole.

Påmelding pr mail til kontaktlærer innen 9. november

Her kan du lese invitasjonen