Aktivitetsdag/juleverksted, ungdomstrinn

Felles for alle ungdomsskoler i kommunen

Tid: 14. desember 2015 , kl 09:00 - 13:00
Om arrangementet: