1. - 6. trinn, sommeravslutning

Felles sommeravslutning for 1. - 6. trinn

Tid: 14. juni 2016 , kl 17:30 - 20:00
Om arrangementet:

Avholdes i skolegården på Sofiemyrbygget. Velkommen!

Invitasjon