2015-16

Oversikt over 2015-16
Tittel Dato
1. - 6. trinn, sommeravslutning 23. mars 2017 12:10
10. trinn - avslutning, vitnemålsutdeling 23. mars 2017 12:10
10. trinn - foresatte, informasjonsmøte VGS 23. mars 2017 12:10
10. trinn - tur i Østmarka 23. mars 2017 12:10
10. trinn - tur til Rånåsfoss kraftstasjon 23. mars 2017 12:10
10. trinn, forberedelsesdag til årsprøve/tentamen matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, forberedelsesdag til årsprøve/tentamen, engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, forberedelsesdag til årsprøve/tentamen, norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, årsprøve/tentamen, engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, årsprøve/tentamen, matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, årsprøve/tentamen, norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, årsprøve/tentamen, norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
7. trinn, avslutning 23. mars 2017 12:10
Aktivitetsdag/juleverksted, ungdomstrinn 23. mars 2017 12:10
BlimE 2015 23. mars 2017 12:10
Dysleksi, temamøte for foresatte 8. og 9. trinn 23. mars 2017 12:10
Eksamen - opplysning trekkfag 23. mars 2017 12:10
Eksamen matematikk 23. mars 2017 12:10
Eksamen, engelsk 23. mars 2017 12:10
Eksamen, forberedelsesdag engelsk 23. mars 2017 12:10
Eksamen, forberedelsesdag norsk hovedmål/sidemål 23. mars 2017 12:10
Eksamen, muntlig 23. mars 2017 12:10
Eksamen, muntlig 23. mars 2017 12:10
Eksamen, norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
Eksamen, norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
Eksamen, opplysning trekkfag muntlig 23. mars 2017 12:10
Eksamen, opplysning trekkfag muntlig 23. mars 2017 12:10
En dag for andre 23. mars 2017 12:10
FAU inviterer til aktivitetsgrill 9. juni 2016 23. mars 2017 12:10
FAU inviterer til byttedag 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 10. trinn, informasjon om søknadsprosessen til videregående skole 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 10. trinn, søknadsprosessen videregående opplæring 23. mars 2017 12:10
Foreldremøter 1., 2., 3. og 4. trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøter 5., 6. og 7. trinn 23. mars 2017 12:10
Foreldremøter 8., 9. og 10. trinn 23. mars 2017 12:10
Fotografering 1. trinn 23. mars 2017 12:10
Høstaktivitetsdag (2. til 10. trinn) 23. mars 2017 12:10
Juleavslutning elever 1.-10. trinn 23. mars 2017 12:10
Juleavslutning, 1.- 7. trinns elever og foresatte 23. mars 2017 12:10
Juleverksted 1.-7. trinn, 10. og 11. desember 23. mars 2017 12:10
Juleverksted 1.-7. trinn, 10. og 11. desember 23. mars 2017 12:10
Karneval, 1.-7. trinn 23. mars 2017 12:10
Kommende 1. trinn 2016, informasjonsmøte foresatte 23. mars 2017 12:10
Kommende 1. trinn, besøkskveld 23. mars 2017 12:10
Kommende 8. trinn 2016, informasjonsmøte foresatte 23. mars 2017 12:10
Lucia 23. mars 2017 12:10
Skolestart 23. mars 2017 12:10
Sykkelaksjon, barnetrinnet 23. mars 2017 12:10
Temakveld, FAU inviterer 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 10. trinn - engelsk 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 10. trinn - matematikk 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 10. trinn - norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 10. trinn - norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 8. trinn - engelsk 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 8. trinn - matematikk 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 8. trinn - norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 9. trinn - engelsk 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 9. trinn - norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
Terminprøve 9. trinn - norsk sidemål (halv dag) 23. mars 2017 12:10
Valgdag - skolefri 23. mars 2017 12:10
Vinterball, 10. trinn 23. mars 2017 12:10
Voksne skaper vennskap 23. mars 2017 12:10