Kommunestyrets vedtak 7. desember 2015:

1. I løpet av første halvår 2016 legger rådmannen fram en sak om hvordan en ny idrettshall og en ny svømmehall kan realiseres, finansieres og driftes. Konsekvenser for miljø og klima skal utredes samtidig, også i dette prosjektet.

Det legges til grunn at Sofiemyrhallen rives og erstattes av en idrettshall og en svømmehall

2. Den planlagte Kolbotnhallen utsettes.

3. Rådmannen fortsetter samarbeidet med idretten for å vurdere om Sofiemyr Crossover kan realiseres i tilknytning til ny idrettshall.

Her kan du se Kommunestyrets behandling av saken