Kort om oss

Sofiemyråsen er et kommunalt ressurssenter. Vi tilbyr opplæring av elever på deres hjemskole eller som en kombinasjon av hjemskole og Sofiemyråsen. Avgjørelsen av hvilken modell som velges, tas i samråd med elevens foresatte og PPT.

 

Vi veileder og tilbyr opplæring av ansatte i kommunen i temaer vedrørende målgruppa.
 

Individuell opplæringsplan

Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP). Foresatte tas med i arbeidet med planen. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen benyttes som rettesnor så lenge det ikke går på tvers av elevens forutsetninger og behov.
 

Læremidler

Læremidlene er individuelt tilpasset. Mange av lærebøkene og læremateriellet lages av skolens lærere. Innen data brukes ulike verktøyprogram som kan skreddersys til den enkelte elev. Uteområdet med sykkelsti, bålplass, hinderløype, skogområde og sansehagesteder brukes aktivt både i undervisning og SFO-tid. Sofiemyråsen har et eget sanserom, "det hvite rommet" som også kan brukes av andre barn/elever etter avtale.